Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
08265: Konjunkturbarometeret. Situasjonsvurderinger 1990K1 - 2020K2
Sist endret
23.07.2020
Kontakt
Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
edv@ssb.no

Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
stm@ssb.no

Måleenhet
Ordrebeholdningen i forhold til nåværende produksjonsomfang:
prosent
Beholdningen av eksportordre:
prosent
Lagerbeholdning av råvarer, materialer, halvfabrikata mv:
prosent
Lagerbeholdninger av egne produkter bestemt for salg:
prosent
Lagerbeholdninger av råvarer mv. i forhold til produksjonsomfanget:
prosent
Lagerbeholdninger av egne produkter i forhold til omsetning:
prosent
Overveier foretaket å endre sine planer for investeringer i realkapital:
prosent
Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal:
prosent
Referansetid
Ordrebeholdningen i forhold til nåværende produksjonsomfang:
Slutten av kvartalet
Beholdningen av eksportordre:
Slutten av kvartalet
Lagerbeholdning av råvarer, materialer, halvfabrikata mv:
Slutten av kvartalet
Lagerbeholdninger av egne produkter bestemt for salg:
Slutten av kvartalet
Lagerbeholdninger av råvarer mv. i forhold til produksjonsomfanget:
Slutten av kvartalet
Lagerbeholdninger av egne produkter i forhold til omsetning:
Slutten av kvartalet
Overveier foretaket å endre sine planer for investeringer i realkapital:
Slutten av kvartalet
Generell bedømmelse av utsiktene for det kommende kvartal:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
næring/varetype
Må velges *
serietype
Må velges *
type justering
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 122 Valgte 1

næring/varetype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

serietype
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

type justering
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

serietype
Diffusjonsindeks
En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50.
Nettotall
Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.

Brukerveiledning for statistikkbanken