Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen

08264: Konjunkturbarometeret. Tendenser 1990K1 - 2021K4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt produksjonsvolum , Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting , Gjennomsnittlig sysselsetting ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990K1 , 1990K2 , 1990K3 ,

Valgt 1 av totalt 128

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

serietype

Diffusjonsindeks

En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50.

Nettotall

Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.