Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08264: Konjunkturbarometeret. Tendenser 1990K1 - 2024K1

Edvard Andreassen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5360
Ståle Mæland, Statistisk sentralbyrå
+47 950 59 888
18.04.2024 08:00
Totalt produksjonsvolum:
prosent
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting:
prosent
Gjennomsnittlig sysselsetting:
prosent
Ordretilgang fra hjemmemarkedet:
prosent
Ordretilgang fra eksportmarkedet:
prosent
Samlet ordrebeholdning:
prosent
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet:
prosent
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet:
prosent
Innsatspriser:
prosent
Lønnsomhet:
prosent
Totalt produksjonsvolum:
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting:
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig sysselsetting:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang fra hjemmemarkedet:
Slutten av kvartalet
Ordretilgang fra eksportmarkedet:
Slutten av kvartalet
Samlet ordrebeholdning:
Slutten av kvartalet
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet:
Slutten av kvartalet
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet:
Slutten av kvartalet
Innsatspriser:
Slutten av kvartalet
Lønnsomhet:
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt produksjonsvolum , Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting , Gjennomsnittlig sysselsetting ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1990K1 , 1990K2 , 1990K3 ,

Valgt 1 av totalt 137

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

serietype

Diffusjonsindeks

En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). I beregningene er det foretatt korreksjoner for frafall. Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En vanlig tolkning av diffusjonsindeksen er at dersom verdien er 50 indikerer dette at om lag like mange venter vekst, som fall for kjennetegnet. En indeks som er større enn 50 - og stigende - tyder på tiltagende vekst, mens en indeks som faller fra en verdi større enn 50 indikerer avtagende vekst. Motsatt for indeksverdier under 50.

Nettotall

Nettotall = andelen som svarer større - andelen som svarer mindre.