Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
08244: Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming, etter alder og utdanningsnivå (avslutta serie) 2002 - 2012
Sist endret
18.09.2013
Kontakt
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
+47 92 08 23 99
jrm@ssb.no

Arne Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 99 71 22 45
aje@ssb.no

Måleenhet
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
prosent eller antall
Referansetid
Sykelighet. Sykdom, skade eller funksjonshemming:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type sykelighet
Må velges *
alder
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

type sykelighet
Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

alder

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken