Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

Til toppen

08241: Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter SITC og varegrupper (2000=100) 1989K1 - 2021K1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 129

import/eksport

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. - Varer i alt , 0 Matvarer og levende dyr , 1 Drikkevarer og tobakk ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Import og eksport. Tall på tresifret SITC for 2016K4 ble publisert 17. januar 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken