Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08241: Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter SITC og varegrupper (2000=100) 1989K1 - 2024K1

Produsentprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 40 00
Mats Halvorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
Morten Madshus, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 94
Håvard Georg Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 86
15.05.2024 08:00
Prisindeks:
indeks
Volumindeks:
indeks
Sesongjustert volumindeks:
indeks
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
prosent
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
prosent
Prisindeks:
31.12.
Volumindeks:
31.12.
Sesongjustert volumindeks:
31.12.
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
31.12.
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
31.12.
Prisindeks:
Løpende priser
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Løpende priser
Prisindeks:
2000=100
Volumindeks:
2000=100
Sesongjustert volumindeks:
2000=100
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989K1 , 1989K2 , 1989K3 ,

Valgt 1 av totalt 141

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. - Varer i alt , 0 Matvarer og levende dyr , 1 Drikkevarer og tobakk ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Import og eksport. Tall på tresifret SITC for 2016K4 ble publisert 17. januar 2017.