Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer

08241: Utenrikshandel med varer. Volum- og prisindekser, etter SITC og varegrupper (2000=100) 1989K1 - 2018K2
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

import/eksport Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

SITC/varegruppe

Totalt 11 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 118 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.08.2018
Kontakt
Espen Kristiansen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4584
esk@ssb.no

Anna Korlyuk, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4245
kor@ssb.no

Espen Hauan, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2346
pen@ssb.no

Måleenhet
Prisindeks:
indeks
Volumindeks:
indeks
Sesongjustert volumindeks:
indeks
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
prosent
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
prosent
Referansetid
Prisindeks:
31.12.
Volumindeks:
31.12.
Sesongjustert volumindeks:
31.12.
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
31.12.
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
31.12.
Målemetode
Prisindeks:
Gjennomsnitt
Volumindeks:
Gjennomsnitt
Sesongjustert volumindeks:
Gjennomsnitt
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Gjennomsnitt
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Gjennomsnitt
Pristype
Prisindeks:
Løpende priser
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Løpende priser
Kalenderjustert
Prisindeks:
Nei
Volumindeks:
Nei
Sesongjustert volumindeks:
Nei
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Nei
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Nei
Sesongjustert
Prisindeks:
Ja
Volumindeks:
Nei
Sesongjustert volumindeks:
Nei
Prisindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Nei
Volumindeks. Endring fra foregående år (prosent):
Ja
Basisperiode
Prisindeks:
2000=100
Volumindeks:
2000=100
Sesongjustert volumindeks:
2000=100
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Import og eksport.
Tall på tresifret SITC for 2016K4 ble publisert 17. januar 2017.

Brukerveiledning for statistikkbanken