Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

08202: Eiendomsforvaltning i fylkeskommunene og fylkeskommunale foretak (avslutta serie) 2008 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2012
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Måleenhet
Totalt bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Leid bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Administrasjonslokaler, bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Skolelokaler, bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Bruttoareal for skolelokaler per elev i fylkeskommunal grunnskole (m²):
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger (kroner):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kr):
kr
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Referansetid
Totalt bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Leid bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Administrasjonslokaler, bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Skolelokaler, bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Bruttoareal for skolelokaler per elev i fylkeskommunal grunnskole (m²):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger (kroner):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kr):
31.12
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken