Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08202: Eiendomsforvaltning i fylkeskommunene og fylkeskommunale foretak (avslutta serie) 2008 - 2011

Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
03.07.2012 10:00
Totalt bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Leid bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Administrasjonslokaler, bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Skolelokaler, bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Bruttoareal for skolelokaler per elev i fylkeskommunal grunnskole (m²):
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
1 000 kr
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger (kroner):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kr):
kr
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Totalt bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Leid bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Administrasjonslokaler, bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Skolelokaler, bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Bruttoareal for skolelokaler per elev i fylkeskommunal grunnskole (m²):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1 000 kr):
31.12
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per innbygger (kroner):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kr):
31.12
Energikostnader for fylkeskommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt bruttoareal (1 000 m²) , Leid bruttoareal (1 000 m²) , Administrasjonslokaler, bruttoareal (1 000 m²) ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000