Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

08201: Eiendomsforvaltning i kommunene og kommunale foretak (avslutta serie) 2008 - 2011
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2012
Kontakt
Marte Helliksen Hvamb, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 667
mhh@ssb.no

Else Helena Bredeli, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 653
ehf@ssb.no

Måleenhet
Totalt bruttoareal (1 000 m²):
1 000 m²
Leid bruttoareal (1000 m²):
1 000 m²
Administrasjonslokaler, bruttoareal (1000 m²):
1 000 m²
Barnehagelokaler, bruttoareal (1000 m²):
1 000 m²
Skolelokaler, bruttoareal (1000 m²):
1 000 m²
Pleie og omsorg institusjonslokaler, bruttoareal (1000 m2):
1 000 m²
Bruttoareal i alt per innbygger (m²):
Bruttoareal for skolelokaler per elev i kommunal grunnskole (m²):
Bruttoareal for førskolelokaler per barn med plass i kommunal barnehage (m²):
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Energikostnader til kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (kroner):
kr
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kr):
kr
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
kr
Referansetid
Totalt bruttoareal (1 000 m²):
31.12
Leid bruttoareal (1000 m²):
31.12
Administrasjonslokaler, bruttoareal (1000 m²):
31.12
Barnehagelokaler, bruttoareal (1000 m²):
31.12
Skolelokaler, bruttoareal (1000 m²):
31.12
Pleie og omsorg institusjonslokaler, bruttoareal (1000 m2):
31.12
Bruttoareal i alt per innbygger (m²):
31.12
Bruttoareal for skolelokaler per elev i kommunal grunnskole (m²):
31.12
Bruttoareal for førskolelokaler per barn med plass i kommunal barnehage (m²):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
31.12
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
31.12
Energikostnader til kommunal eiendomsforvaltning (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger (kroner):
31.12
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Utgifter til driftsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kr):
31.12
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning per kvadratmeter (kroner):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken