Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

Til toppen

08201: Eiendomsforvaltning i kommunene og kommunale foretak (avslutta serie) 2008 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt bruttoareal (1 000 m²) , Leid bruttoareal (1000 m²) , Administrasjonslokaler, bruttoareal (1000 m²) ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000