Til toppen
08200: Helseutgifter, etter type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2013
Sist endret
13.03.2014
Kontakt
Kjersti Helene Hernæs, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4622
khh@ssb.no

Måleenhet
Helseutgifter i løpende priser:
mill. kr
Helseutgifter i faste 2005-priser:
mill. kr
Referansetid
Helseutgifter i løpende priser:
31.12.
Helseutgifter i faste 2005-priser:
31.12.
Pristype
Helseutgifter i løpende priser:
Løpende priser
Helseutgifter i faste 2005-priser:
Faste priser
Basisperiode
Helseutgifter i faste 2005-priser:
2005
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type tjeneste
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 17 Valgte 1

type tjeneste

Totalt 36 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

HC.1.3.9 er fra 2005 inkludert i HC.1.3.1.
Denne tabellen er avsluttet som følge av endring i kodeverk hos OECD. Tabellen videreføres i statistikkbanktabell 10814.

Brukerveiledning for statistikkbanken