Helseregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08200: Helseutgifter, etter type tjeneste (mill. kr) (avslutta serie) 1997 - 2013

Kjersti Helene Hernæs, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4622
13.03.2014 10:00
Helseutgifter i løpende priser:
mill. kr
Helseutgifter i faste 2005-priser:
mill. kr
Helseutgifter i løpende priser:
31.12.
Helseutgifter i faste 2005-priser:
31.12.
Helseutgifter i løpende priser:
Løpende priser
Helseutgifter i faste 2005-priser:
Faste priser
Helseutgifter i faste 2005-priser:
2005
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 17

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totale helseutgifter , Helseutgifter utenom investeringer , Medisinsk behandling (HC.1) ,

Valgt 0 av totalt 36

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
HC.1.3.9 er fra 2005 inkludert i HC.1.3.1. Denne tabellen er avsluttet som følge av endring i kodeverk hos OECD. Tabellen videreføres i statistikkbanktabell 10814.