Etablerere i næringslivet

Til toppen
08194: Etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), etter kjønn, alder, organisasjonsform, utdanningsnivå og antall ansatte 2004 - 2018
Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1429
kht@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Etablerere:
personer
Referansetid
Etablerere:
Årlig
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
organisasjonsform
utdanningsnivå
alder
kjønn
antall ansatte
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
antall ansatte

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistikken omfatter etablerere identifisert ved fødselsnummer eller D-nummer.
Tall for 2015 er foreløpige
utdanningsnivå
Videregående skole (nivå 3-5)
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)
Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)
Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken