08191: Pengemengden (M2), etter eiersektor (avslutta serie) 1995M12 - 2015M03
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

eiersektor

Totalt 5 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 232 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.04.2015
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Måleenhet
Beholdningstall (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Beholdningsendringer siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, tolvmånedersvekst:
prosent
Beholdningsendringer, tolvmånedersvekst:
prosent
Referansetid
Beholdningstall (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Beholdningsendringer siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst:
Slutten av måneden
Beholdningsendringer, tolvmånedersvekst:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder. Dette medfører brudd i statistikken fra og med mars 2012. For mer informasjon, se Institusjonell sektorgruppering 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken