Pengemengde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08191: Pengemengden (M2), etter eiersektor (avslutta serie) 1995M12 - 2015M03

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 97649475
Mons Even Oppedal, Statistisk sentralbyrå
+47 98681824
30.04.2015 10:00
Beholdningstall (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Beholdningsendringer siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, tolvmånedersvekst:
prosent
Beholdningsendringer, tolvmånedersvekst:
prosent
Beholdningstall (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Beholdningsendringer siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst:
Slutten av måneden
Beholdningsendringer, tolvmånedersvekst:
Slutten av måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M12 , 1996M01 , 1996M02 ,

Valgt 1 av totalt 232

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder. Dette medfører brudd i statistikken fra og med mars 2012.