08179: Fiskebestandar, etter fiskeslag 1946 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

fiskeslag

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 74 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.04.2020
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Totalbestand:
1 000 tonn
Gytebestand:
1 000 tonn
Referansetid
Totalbestand:
31.12.
Gytebestand:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Nordaustarktisk: nord for 62° N
For å berekne fiskebestandar blir kvar årsklasse av bestanden følgd. Ny informasjon om mengd fisk i ein gitt årsklasse vil påverke resultata for denne årsklassen bakover i tid.
Tidsserien til og med 2015 er oppdatert i samsvar med tal frå Havforskingsinstituttet. Dette har ført til avvik frå tidlegere publiserte tal. For den same perioden er totalbestanden av sild endra frå å omfatte sild som er 0 år og eldre til å omfatte sild som er 2 år og eldre.
Kjelde: ICES og Havforskningsinstituttet

Brukerveiledning for statistikkbanken