Renter i banker og kredittforetak

08175: Bankenes utlåns- og innskuddsrenter. Totaltelling (prosent) 1980 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 40 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.02.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Bankenes utlånsrente (Årlig gjennomsnitt):
prosent
Bankenes utlånsrente (Utgangen av året):
prosent
Bankenes innskuddsrente (Årlig gjennomsnitt):
prosent
Bankenes innskuddsrente (Utgangen av året):
prosent
Referansetid
Bankenes utlånsrente (Årlig gjennomsnitt):
31.12
Bankenes utlånsrente (Utgangen av året):
31.12
Bankenes innskuddsrente (Årlig gjennomsnitt):
31.12
Bankenes innskuddsrente (Utgangen av året):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken