Renter i banker og kredittforetak

Til toppen
08175: Bankenes utlåns- og innskuddsrenter. Totaltelling (prosent) 1980 - 2019
Sist endret
13.02.2020
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Bankenes utlånsrente (Årlig gjennomsnitt):
prosent
Bankenes utlånsrente (Utgangen av året):
prosent
Bankenes innskuddsrente (Årlig gjennomsnitt):
prosent
Bankenes innskuddsrente (Utgangen av året):
prosent
Referansetid
Bankenes utlånsrente (Årlig gjennomsnitt):
31.12
Bankenes utlånsrente (Utgangen av året):
31.12
Bankenes innskuddsrente (Årlig gjennomsnitt):
31.12
Bankenes innskuddsrente (Utgangen av året):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 40

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken