Internasjonale reservar og valutalikviditet

Til toppen
08174: Mogelege framtidige kortsiktige netto valutastraumar til nominell verdi (mill. kr) 2000M04 - 2020M09
Sist endret
21.10.2020
Kontakt
Anne Grethe Rødser, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 671
ang@ssb.no

Måleenhet
Netto valutastraumar - total:
mill. kr
Netto valutastraumar, 0-1 mnd:
mill. kr
Netto valutastraumar, 1-3 mnd:
mill. kr
Netto valutastraumar, 3-12 mnd:
mill. kr
Referansetid
Netto valutastraumar - total:
Slutten av månaden
Netto valutastraumar, 0-1 mnd:
Slutten av månaden
Netto valutastraumar, 1-3 mnd:
Slutten av månaden
Netto valutastraumar, 3-12 mnd:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
valutastraum
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 246 Valgte 1

valutastraum
Må velges *

Totalt 45 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken