Internasjonale reservar og valutalikviditet

08174: Mogelege framtidige kortsiktige netto valutastraumar til nominell verdi (mill. kr) 2000M04 - 2019M05
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

valutastraum Velg minst en verdi

Totalt 45 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 230 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.06.2019
Kontakt
Anne Grethe Rødser, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 671
ang@ssb.no

Måleenhet
Netto valutastraumar - total:
mill. kr
Netto valutastraumar, 0-1 mnd:
mill. kr
Netto valutastraumar, 1-3 mnd:
mill. kr
Netto valutastraumar, 3-12 mnd:
mill. kr
Referansetid
Netto valutastraumar - total:
Slutten av månaden
Netto valutastraumar, 0-1 mnd:
Slutten av månaden
Netto valutastraumar, 1-3 mnd:
Slutten av månaden
Netto valutastraumar, 3-12 mnd:
Slutten av månaden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken