Internasjonale reservar og valutalikviditet

Til toppen

08174: Mogelege framtidige kortsiktige netto valutastraumar til nominell verdi (mill. kr) 2000M04 - 2021M05

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000M04 , 2000M05 , 2000M06 ,

Valgt 1 av totalt 254

valutastraum

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. Avtale gjeld i utenlandsk valuta , (a) garantiar på lån med forfall innan eitt år , (b) anna avtala gjeld ,

Valgt 0 av totalt 45

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken