Renter i banker og kredittforetak

08115: Utlån, etter finansforetak, låntakersektor og rentebinding (mill. kr) (avslutta serie) 2004K1 - 2014K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansforetak

Totalt 4 Valgte

Søk

låntakersektor Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

bindingstid Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 44 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.02.2015
Kontakt
Sigbjørn Ragnar Wettre, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 43 81
srw@ssb.no

Gudrun Haraldsdottir, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 681
guh@ssb.no

Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Utlån:
mill. kr
Referansetid
Utlån:
Utgangen av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se 'Om statistikken' for nærmere informasjon om sektorgrupperinger.
bindingstid
'Utlån i alt' er summen av utlån med fast og flytende rente.
bindingstid
Utlån i alt
'Utlån i alt' er summen av utlån med fast og flytende rente.

Brukerveiledning for statistikkbanken