Renter i banker og kredittforetak

Til toppen

08115: Utlån, etter finansforetak, låntakersektor og rentebinding (mill. kr) (avslutta serie) 2004K1 - 2014K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004K1 , 2004K2 , 2004K3 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges

Valgt 0 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se 'Om statistikken' for nærmere informasjon om sektorgrupperinger.

bindingstid

'Utlån i alt' er summen av utlån med fast og flytende rente.

bindingstid

Utlån i alt

'Utlån i alt' er summen av utlån med fast og flytende rente.