Studenter i universitets- og høgskoleutdanning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08103: Bosatte studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, utvalgte aldergrupper og landsdel (avslutta serie) 2009 - 2019

Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
Maj-Lisa Lervåg, Statistisk sentralbyrå
+47 45 68 84 72
26.03.2020 08:00
Bosatte i alt:
personer
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Bosatte i alt:
01.10.
Studenter:
01.10.
Studenter (prosent):
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle landsdeler , Oslo og Akershus , Hedmark og Oppland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober.

landsdel

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Vestlandet

Omfatter her Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane) og Møre og Romsdal.