Studenter i høyere utdanning

08103: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, utvalgte aldergrupper og landsdel 2009 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

landsdel

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Bosatte i alt:
personer
Studenter:
personer
Studenter (prosent):
prosent
Referansetid
Bosatte i alt:
01.10.
Studenter:
01.10.
Studenter (prosent):
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober.
landsdel
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.
Vestlandet
Omfatter Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken