Studenter i høyere utdanning

Til toppen

08103: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, utvalgte aldergrupper og landsdel (avslutta serie) 2009 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle landsdeler , Oslo og Akershus , Hedmark og Oppland ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober.

landsdel

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.