Overnattingar

Til toppen

08095: Svalbard. Hotell og liknande overnattingsbedrifter. Opne bedrifter, senger og rom (avslutta serie) 2010M01 - 2013M02

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valgt 1 av totalt 38

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for mai 2010 er oppdatert 21. november 2011.