Til toppen

08053: Gjennomsnittlig, median og kvartil månedslønn for heltidsansatte, etter næringshovedområde (SN2007) og kjønn (avslutta serie) 2008 - 2015

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A-U Alle næringer , A Jordbruk, skogbruk og fiske , B Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Månedslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonus, provisjon etc., ikke medregnet overtidsgodtgjørelse. Standard for næringsgruppering. Staten eksklusive sykehustjenester.

Brukerveiledning for statistikkbanken