Til toppen

07995: Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000 - 2021

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
kjønn
uke

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000 , 2001 , 2002 ,

Valgt 1 av totalt 22


Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

uke

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Uke 1 , Uke 2 , Uke 3 ,

Valgt 0 av totalt 53

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene er forløpige, og særlig tallene for nyeste uke er for lave.
Tabellen kan ikke summeres for å finne antall døde for enkeltår.

Brukerveiledning for statistikkbanken