Studenter i høyere utdanning

Til toppen

07960: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, utvalgte aldergrupper og landsdel 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober. Tall for 2020 ble rettet 8. april 2021.

innvandringskategori

Innvandrere

Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.