Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
07952: Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar, etter næringshovudområde (SN2007) 1998 - 2019
Sist endret
25.03.2020
Kontakt
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Måleenhet
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
personer
Tapte arbeidsdagar:
dagar
Referansetid
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
31.12.
Tapte arbeidsdagar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 22 Valgte 1


Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken