Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen

07952: Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar, etter næringshovudområde (SN2007) 1998 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 23

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-96 Alle næringer , 05-09b Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000