Fagforeiningsmedlemmer og streikar

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07952: Arbeidstakarar i arbeidskonflikt og tapte arbeidsdagar, etter næringshovudområde (SN2007) 1998 - 2022

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
Rakel Gading, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 14 75
26.05.2023 08:00
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
personer
Tapte arbeidsdagar:
dagar
Arbeidstakarar i arbeidskonflikt:
31.12.
Tapte arbeidsdagar:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1998 , 1999 , 2000 ,

Valgt 1 av totalt 25

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01-96 Alle næringer , 05-09b Olje- og gassutvinning og bergverksdrift , 10-33 Industri ,

Valgt 0 av totalt 19

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Når ein konflikt dekkjer fleire næringsområde, plasserast konflikten i den næringa der flest personar var i konflikt. Ein konflikt som er oppstått eitt år og som held fram neste år, er tatt med i begge (eventuelt i fleire) år. Arbeidsstopp som varar mindre enn ein dag er ikkje tatt med.