Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen
07950: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, innvandringskategori, landbakgrunn og skoleslag 2004-2005 - 2018-2019
Sist endret
23.04.2020
Kontakt
Nawid Fazli, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11505
faz@ssb.no

Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Geir Nygård, Statistisk sentralbyrå
+47 481 51 344
gen@ssb.no

Måleenhet
Studenter i alt:
personer
Studenter i alt (prosent):
prosent
Andelen studenter med null studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 1-29 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 30-59 studiepoeng (prosent):
prosent
Andelen studenter med 60 studiepoeng og over (prosent):
prosent
Referansetid
Studenter i alt:
01.10-30.09
Studenter i alt (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med null studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 1-29 studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 30-59 studiepoeng (prosent):
01.10-30.09
Andelen studenter med 60 studiepoeng og over (prosent):
01.10-30.09
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
intervall (år)
Må velges *
innvandringskategori
kjønn
landbakgrunn
institusjonstype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

intervall (år)
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

innvandringskategori

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
landbakgrunn

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenter er registrerte studenter per 1. oktober samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken