Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

07950: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, innvandringskategori, landbakgrunn og skoleslag 2004-2005 - 2019-2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2005 , 2005-2006 , 2006-2007 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenter er registrerte studenter per 1. oktober samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.