Studiepoeng og fullført høyere utdanning

Til toppen

07949: Oppnådde studiepoeng ved universiteter og høgskoler, etter kjønn, innvandringskategori og fagfelt 2004-2005 - 2018-2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

intervall (år)

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004-2005 , 2005-2006 , 2006-2007 ,

Valgt 1 av totalt 15

innvandringskategori


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

fagfelt

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Fagfelt i alt , Allmenne fag , Humanistiske og estetiske fag ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenter er registrerte studenter per 1. oktober samt studenter registrert med avlagte studiepoeng i løpet av skoleåret.

Brukerveiledning for statistikkbanken