07902: Dødelighetstabeller, etter kjønn og alder 1966 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder x Velg minst en verdi

Totalt 107 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 54 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Levende (per 100 000) ved alder x, lx:
personer per 100 000
Døde i alder x til x+1, dx:
personer
Forventet gjenstående levetid (år) ved alder x, ex:
år
Dødssannsynlighet for alder x (promille) (Uglattet), qx:
promille
Referansetid
Levende (per 100 000) ved alder x, lx:
År
Døde i alder x til x+1, dx:
År
Forventet gjenstående levetid (år) ved alder x, ex:
År
Dødssannsynlighet for alder x (promille) (Uglattet), qx:
År
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ny metode for beregning av tabellene, metoden er beskrevet i serien Notater 98/89 'Definisjoner og beregningsmetoder for dødelighetstabell'.
Forventet levetid for begge kjønn under ett er beregnet på tilsvarende måte som for menn og kvinner hver for seg.

Brukerveiledning for statistikkbanken