Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07892: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (avslutta serie) 2001 - 2013

Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
22.05.2014 10:00
Bøker og periodika, tal på bind i alt:
fysiske einingar
Bøker og periodika på opne hyller:
fysiske einingar
Brutto tilvekst av bøker og periodika:
fysiske einingar
Manuskript:
fysiske einingar
Mikroformer:
fysiske einingar
Musikaliar:
fysiske einingar
AV-dokument:
fysiske einingar
Kartografisk materiale:
fysiske einingar
Grafisk materiale:
fysiske einingar
Patentar:
fysiske einingar
Elektroniske dokument:
titlar
Løpande periodikatitler:
titlar
Tidsskrifter:
titlar
Aviser:
titlar
Digitale dokument:
titlar
Bøker og periodika, tal på bind i alt:
31.12.
Bøker og periodika på opne hyller:
31.12.
Brutto tilvekst av bøker og periodika:
31.12.
Manuskript:
31.12.
Mikroformer:
31.12.
Musikaliar:
31.12.
AV-dokument:
31.12.
Kartografisk materiale:
31.12.
Grafisk materiale:
31.12.
Patentar:
31.12.
Elektroniske dokument:
31.12.
Løpande periodikatitler:
31.12.
Tidsskrifter:
31.12.
Aviser:
31.12.
Digitale dokument:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bøker og periodika, tal på bind i alt , Bøker og periodika på opne hyller , Brutto tilvekst av bøker og periodika ,

Valgt 1 av totalt 15

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå 2002 omfattar tala både trykte og elektroniske periodikatitlar. Frå 2007 er òg dei digitale dokumenta tatt med i samlingane. Nytt skjema 2012. Tala i dei ulike årgangane kan ikkje samanliknast direkte.