Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen

07892: Bestand og tilvekst ved i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (avslutta serie) 2001 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bøker og periodika, tal på bind i alt , Bøker og periodika på opne hyller , Brutto tilvekst av bøker og periodika ,

Valgt 1 av totalt 15

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 13

bibliotektype


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå 2002 omfattar tala både trykte og elektroniske periodikatitlar. Frå 2007 er òg dei digitale dokumenta tatt med i samlingane. Nytt skjema 2012. Tala i dei ulike årgangane kan ikkje samanliknast direkte.

Brukerveiledning for statistikkbanken