Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07889: Tilsette og årsverk i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (avslutta serie) 2001 - 2013

Alice Steinkellner, Statistisk sentralbyrå
+47 907 29 051
Liv Taule, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5300
22.05.2014 10:00
Tilsette i alt:
personar
Tilsette i bibliotekets tenestetilbod:
personar
Tilsette i anna stilling:
personar
Utførte årsverk i alt:
årsverk
Årsverk, bibliotekets tenestetilbod:
årsverk
Årsverk, anna stilling:
årsverk
Tilsette i alt:
31.12.
Tilsette i bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Tilsette i anna stilling:
31.12.
Utførte årsverk i alt:
31.12.
Årsverk, bibliotekets tenestetilbod:
31.12.
Årsverk, anna stilling:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala i dei ulike årgangane kan ikkje samanliknast direkte.