Fag- og forskingsbibliotek

Til toppen

07887: Utgifter og inntekter i fag- og forskningsbibliotek, etter bibliotektype (1 000 kr) (avslutta serie) 2001 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2001 , 2002 , 2003 ,

Valgt 1 av totalt 13

bibliotektype


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tala i dei ulike årgangane kan ikkje samanliknast direkte.

Brukerveiledning for statistikkbanken