Fødte

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07872: Foreldrenes gjennomsnittlige fødealder ved første barns fødsel 1961 - 2023

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Linn Krokedal, Statistisk sentralbyrå
+47 95479747
13.03.2024 08:00
Mors fødealder første barn:
år
Fars fødealder første barn:
år
Fars fødealder første barn minus mors førdealder første barn:
år
Mors fødealder første barn:
01.01
Fars fødealder første barn:
01.01
Fars fødealder første barn minus mors førdealder første barn:
01.01
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1961 , 1962 , 1963 ,

Valgt 1 av totalt 63

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 1961-1985 er beregnet ut fra nytt tilgjengelig datagrunnlag fra 2009. Tilsvarende datagrunnlag brukes for beregning av fars gjennomsnittsalder ved første barns fødsel.