Til toppen
07872: Foreldrenes gjennomsnittlige fødealder ved første barns fødsel 1961 - 2019
Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Mors fødealder første barn:
alder
Fars fødealder første barn:
alder
Fars fødealder første barn minus mors førdealder første barn:
alder
Referansetid
Mors fødealder første barn:
01.01
Fars fødealder første barn:
01.01
Fars fødealder første barn minus mors førdealder første barn:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 59 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 1961-1985 er beregnet ut fra nytt tilgjengelig datagrunnlag fra 2009. Tilsvarende datagrunnlag brukes for beregning av fars gjennomsnittsalder ved første barns fødsel.

Brukerveiledning for statistikkbanken