Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen
07840: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2007) 1965 - 2018
Sist endret
17.08.2020
Kontakt
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Vareinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Avgifter (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Sysselsatte:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Vareinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Avgifter (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 54 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste årgang i denne tabellen viser foreløpige tall. Endelige tall publiseres i Statistikkbanken tabell 09941.
Statistikken har hatt flere metodeendringer som påvirker sammenlignbarheten i tidsserien. Les Om statistikken for mer detaljert informasjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken