Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen

07840: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2007) 1965 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965 , 1966 , 1967 ,

Valgt 1 av totalt 56

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Siste årgang i denne tabellen viser foreløpige tall. Endelige tall publiseres i Statistikkbanken tabell 09941. Statistikken har hatt flere metodeendringer som påvirker sammenlignbarheten i tidsserien. Les Om statistikken for mer detaljert informasjon.