Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07840: Oljevirksomhet. Hovedtall for utvinning, tjenester og rørtransport, etter næring (SN2007) 1965 - 2022

Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
Erlend Tilrem, Statistisk sentralbyrå
+47 48 25 33 63
14.12.2023 08:00
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Vareinnsats (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
mill. kr
Avgifter (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Vareinnsats (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi til faktorpris (mill. kr):
31.12.
Avgifter (mill. kr):
31.12.
Investeringer (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1965 , 1966 , 1967 ,

Valgt 1 av totalt 58

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene for den nyeste årgangen er endelige fra og med 1. juni etter publisering. Statistikken har hatt flere metodeendringer som påvirker sammenlignbarheten i tidsserien. Les Om statistikken for mer detaljert informasjon.