Plantevern

Til toppen

07831: Areal av kulturer i veksthus som ble sprøytet med ulike hovedtyper kjemiske plantevernmidler (1 000 m²) (avslutta serie) 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Akkumulert sprøytet areal

Samlet areal behandlet med plantevernmidler inkludert alle gjentak av behandlingen.