Plantevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07831: Areal av kulturer i veksthus som ble sprøytet med ulike hovedtyper kjemiske plantevernmidler (1 000 m²) (avslutta serie) 2008

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
22.03.2010 10:00
Akkumulert sprøytet areal:
1 000 m²
Areal sprøytet med soppmidler:
1 000 m²
Areal sprøytet med skadedyrmidler:
1 000 m²
Areal sprøytet med vekstregulatorer:
1 000 m²
Akkumulert sprøytet areal:
31.12.
Areal sprøytet med soppmidler:
31.12.
Areal sprøytet med skadedyrmidler:
31.12.
Areal sprøytet med vekstregulatorer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Akkumulert sprøytet areal

Samlet areal behandlet med plantevernmidler inkludert alle gjentak av behandlingen.