Plantevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07830: Bruk av kjemiske plantevernmidler i veksthus (avslutta serie) 2008

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
Per Amund Aarstad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 79
22.03.2010 10:00
Veksthusbedrifter:
bedrifter
Del av bedriftene med bruk av kjemiske midler (prosent):
prosent
Veksthusareal (1 000 m²):
1 000 m²
Del av arealet behandlet minst en gang med kjemiske midler (prosent):
prosent
Veksthusbedrifter:
31.12.
Del av bedriftene med bruk av kjemiske midler (prosent):
31.12.
Veksthusareal (1 000 m²):
31.12.
Del av arealet behandlet minst en gang med kjemiske midler (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000