Til toppen

07822: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter fra- og tilflyttingsland 1967 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1967 , 1968 , 1969 ,

Valgt 1 av totalt 53

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Før 1. januar 1976 var ikke alle land i verden med på kodelista, og de ble derfor innlemmet/telt med innen sine respektive verdensdeler.
land
Russland
Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
Serbia
Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for 'Rest-Jugoslavia' fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro.
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
Tsjekkia
Tall for 1966 - 1990 gjelder Tsjekkoslovakia.
Tyskland
Medregnet Den tyske demokratiske republikken.
Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
statistikkvariabel: Utvandring , år: 1970
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utvandring , år: 1980
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Innvandring , land: Danmark
Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
statistikkvariabel: Nettoinnvandring , land: Danmark
Færøyene og Grønland er ikke medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken