07822: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter fra- og tilflyttingsland 1967 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

land

Totalt 276 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 52 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.04.2019
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Referansetid
Innvandring:
31.12
Utvandring:
31.12
Nettoinnvandring:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Før 1. januar 1976 var ikke alle land i verden med på kodelista, og de ble derfor innlemmet/telt med innen sine respektive verdensdeler.
land
Russland
Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
Serbia
Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for 'Rest-Jugoslavia' fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro.
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro
Tsjekkia
Tall for 1966 - 1990 gjelder Tsjekkoslovakia.
Tyskland
Medregnet Den tyske demokratiske republikken.
Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.
statistikkvariabel: Utvandring , år: 1970
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Utvandring , år: 1980
Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.
statistikkvariabel: Innvandring , land: Danmark
Færøyene og Grønland er ikke medregnet.
statistikkvariabel: Nettoinnvandring , land: Danmark
Færøyene og Grønland er ikke medregnet.

Brukerveiledning for statistikkbanken