Flyttinger

Til toppen

07822: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter fra- og tilflyttingsland 1967 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1967 , 1968 , 1969 ,

Valgt 1 av totalt 54

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 1. januar 1976 var ikke alle land i verden med på kodelista, og de ble derfor innlemmet/telt med innen sine respektive verdensdeler.

land

Russland

Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.

Serbia

Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for 'Rest-Jugoslavia' fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro.

Serbia og Montenegro

Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Tsjekkia

Tall for 1966 - 1990 gjelder Tsjekkoslovakia.

Tyskland

Medregnet Den tyske demokratiske republikken.
Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.

statistikkvariabel: Utvandring , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utvandring , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Innvandring , land: Danmark

Færøyene og Grønland er ikke medregnet.

statistikkvariabel: Nettoinnvandring , land: Danmark

Færøyene og Grønland er ikke medregnet.