Flyttinger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07822: Innvandring, utvandring og nettoinnvandring, etter fra- og tilflyttingsland 1967 - 2023

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 99 85 23 42
12.03.2024 08:00
Innvandring:
personer
Utvandring:
personer
Nettoinnvandring:
personer
Innvandring:
31.12
Utvandring:
31.12
Nettoinnvandring:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1967 , 1968 , 1969 ,

Valgt 1 av totalt 57

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Danmark , Grønland ,

Valgt 0 av totalt 276

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Før 1. januar 1976 var ikke alle land i verden med på kodelista, og de ble derfor innlemmet/telt med innen sine respektive verdensdeler.

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.

Russland

Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.

Serbia

Inneholder tall for tidligere Jugoslavia 1966-1991 og for 'Rest-Jugoslavia' fra 2002 da området skiftet navn til Serbia og Montenegro. 1. november 2006 delt i to, i Serbia og i Montenegro.

Serbia og Montenegro

Endret navn fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro 14. februar 2003.

Tsjekkia

Tall for 1966 - 1990 gjelder Tsjekkoslovakia.

Tyskland

Medregnet Den tyske demokratiske republikken.
Tall for 1966-1991 gjelder Sovjetunionen.

statistikkvariabel: Utvandring , år: 1970

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Utvandring , år: 1980

Tallene er for høye. Se avsnitt 5 om feilkilder og usikkerhet på Om statistikken.

statistikkvariabel: Innvandring , land: Danmark

Færøyene og Grønland er ikke medregnet.

statistikkvariabel: Nettoinnvandring , land: Danmark

Færøyene og Grønland er ikke medregnet.