Inntekter, personlig næringsdrivende

Til toppen

07765: Beregning av personinntekt for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie) 2008 - 2009

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

hovedinntektens art


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken