Landbruksundersøkinga

Til toppen
07757: Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar, etter driftsform (avslutta serie) 2008
Sist endret
17.02.2012
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksbedrifter i alt:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar:
bedrifter
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar (prosent):
prosent
Investering i alt (1 000 kr):
1 000 kr
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr):
kr
Referansetid
Jordbruksbedrifter i alt:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar:
1.1-31.12
Jordbruksbedrifter med investering i driftsbygningar (prosent):
1.1-31.12
Investering i alt (1 000 kr):
1.1-31.12
Investering per jordbruksbedrift som har investert (kr):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
driftsform
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

driftsform

Totalt 14 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Investeringar under 15 000 kroner i 2008 er ikkje rekna med. Nyeste periode er oppdatert med endelige tall 17.03.2011

Brukerveiledning for statistikkbanken