Helseforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen

07743: Levevaner, etter kjønn og utdanningsnivå (prosent) 2002 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Drikker alkohol 2 eller flere ganger per uke (-2012) , Drikker alkohol en gang per uke eller oftere , Drukket så en har følt seg beruset en eller flere ganger pr uke (-2015) ,

Valgt 0 av totalt 41

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KMI = Kroppsmasseindeks = selvrapportert vekt i kg dividert med kvadratet av høyde i meter. På grunn av endringer i spørsmålsformuleringene er ikke alle tallene for 2015 helt sammenliknbare med tidligere undersøkelser. Dette gjelder spørsmålene om beruselse, ukentlig mosjon og om man spiser fisk, frukt eller grønnsaker daglig.

levevane

Skadelig alkoholforbruk

Alkoholforbruket regnes ifølge WHO som skadelig hvis det er på 20 gram ren alkohol i gjennomsnitt per dag eller mer for kvinner, og 40 gram eller mer for menn. Dette tilsvarer om lag en og en halv drink (alkoholenhet) per dag for kvinner og om lag 3 drinker per dag for menn.

utdanningsnivå

Videregående skolenivå

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.