Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

07726: StatRes. Statens vegvesen. Ressursinnsats (avslutta serie) 2006 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.09.2014
Kontakt
Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
sda@ssb.no

Måleenhet
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av andre varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Totale utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Andel lønnskostnader relatert til riksveger (prosent):
prosent
Andel lønnskostnader relatert til fylkesveger (prosent):
prosent
Vederlag til OPS-prosjekter (mill. kr):
mill. kr
Andre investeringer (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
årsverk
Referansetid
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12
Entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger (mill. kr):
31.12
Kjøp av andre varer og tjenester (mill. kr):
31.12
Egenproduksjon (mill. kr):
31.12
Investeringer (mill. kr):
31.12
Overføringer (mill. kr):
31.12
Totale utgifter (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12
Andel lønnskostnader relatert til riksveger (prosent):
31.12
Andel lønnskostnader relatert til fylkesveger (prosent):
31.12
Vederlag til OPS-prosjekter (mill. kr):
31.12
Andre investeringer (mill. kr):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Med unntak for lønnskostnader og årsverk, er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.
statistikkvariabel
Lønnskostnader (mill. kr)
Lønnskostnadene inkluderer beregnet premie til Statens pensjonskasse.
Egenproduksjon (mill. kr)
Egenproduksjonen til Statens vegvesen er summen av lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester og entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger.
Investeringer (mill. kr)
Inkluderer ikke lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med veginvesteringer (se Om statistikken).

Brukerveiledning for statistikkbanken