Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen

07726: StatRes. Statens vegvesen. Ressursinnsats (avslutta serie) 2006 - 2013

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lønnskostnader (mill. kr) , Entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger (mill. kr) , Kjøp av andre varer og tjenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Med unntak for lønnskostnader og årsverk, er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

statistikkvariabel

Lønnskostnader (mill. kr)

Lønnskostnadene inkluderer beregnet premie til Statens pensjonskasse.

Egenproduksjon (mill. kr)

Egenproduksjonen til Statens vegvesen er summen av lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester og entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger.

Investeringer (mill. kr)

Inkluderer ikke lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med veginvesteringer (se Om statistikken).

Brukerveiledning for statistikkbanken