Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07726: StatRes. Statens vegvesen. Ressursinnsats (avslutta serie) 2006 - 2013

Dagfinn Sve, Statistisk sentralbyrå
+47 93 24 75 68
08.09.2014 10:00
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av andre varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Egenproduksjon (mill. kr):
mill. kr
Investeringer (mill. kr):
mill. kr
Overføringer (mill. kr):
mill. kr
Totale utgifter (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
prosent
Andel lønnskostnader relatert til riksveger (prosent):
prosent
Andel lønnskostnader relatert til fylkesveger (prosent):
prosent
Vederlag til OPS-prosjekter (mill. kr):
mill. kr
Andre investeringer (mill. kr):
mill. kr
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
årsverk
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12
Entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger (mill. kr):
31.12
Kjøp av andre varer og tjenester (mill. kr):
31.12
Egenproduksjon (mill. kr):
31.12
Investeringer (mill. kr):
31.12
Overføringer (mill. kr):
31.12
Totale utgifter (mill. kr):
31.12
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon (prosent):
31.12
Andel lønnskostnader relatert til riksveger (prosent):
31.12
Andel lønnskostnader relatert til fylkesveger (prosent):
31.12
Vederlag til OPS-prosjekter (mill. kr):
31.12
Andre investeringer (mill. kr):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lønnskostnader (mill. kr) , Entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger (mill. kr) , Kjøp av andre varer og tjenester (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2010 er om lag 17 000 kilometer veg omklassifisert fra riks- til fylkesveg. Med unntak for lønnskostnader og årsverk, er tallene fra og med 2010 er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år.

statistikkvariabel

Lønnskostnader (mill. kr)

Lønnskostnadene inkluderer beregnet premie til Statens pensjonskasse.

Egenproduksjon (mill. kr)

Egenproduksjonen til Statens vegvesen er summen av lønnskostnader, kjøp av varer og tjenester og entreprisekostnader for drift og vedlikehold på riksveger.

Investeringer (mill. kr)

Inkluderer ikke lønnskostnader og kjøp av varer og tjenester i forbindelse med veginvesteringer (se Om statistikken).