Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen

Til toppen
07700: Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede, etter kjønn og alder 2008 - 2019
Sist endret
08.09.2020
Kontakt
Petter Kristiansen Arnesen, Statistisk sentralbyrå
+47 90 25 88 63
pka@ssb.no

Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Måleenhet
Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede:
prosent eller antall
Referansetid
Ulønnet omsorgsarbeid for syke, eldre og funksjonshemmede:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
omsorgsarbeid
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

omsorgsarbeid
Må velges *

Valgt 0 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
alder

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken