Røyk, alkohol og andre rusmidler

Til toppen
07692: Daglig snusbrukere og av-og-til-snusbrukere, etter kjønn og alder (prosent) 2005 - 2019
Sist endret
17.01.2020
Kontakt
Maria Høstmark, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 590
mai@ssb.no

Måleenhet
Bruker snus daglig:
prosent
Bruker snus av og til:
prosent
Referansetid
Bruker snus daglig:
Gjennomsnitt for perioden
Bruker snus av og til:
Gjennomsnitt for perioden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken