Samiske forhold

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07683: Samisk statistikk. Samisk språk i grunnskolen. Utvalgte områder 2007 - 2020

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
04.02.2022 08:00
Elever med samisk språk i grunnskolen:
personer
Elever med samisk språk i grunnskolen:
01.10.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elever med samisk som opplæringsmålform i alt , 1. - 7. årstrinn i alt , 1. årstrinn ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2) Samisk som andrespråk 2 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-7 etter samisk lærerplan. 3) Samisk som andrespråk 3 omfatter elever som gjennomfører nivå 1-4 etter samisk lærerplan.

område

Forvaltningsområde

Med forvaltningsområdet menes forvaltingsområdet for samisk språk, fastsatt i henhold til § 3.1 i lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven). I forvaltningsområdet gjelder særskilte regler for bruk av samisk språk. Området består per 1. oktober 2009 av kommunene Tysfjord, Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana, Nesseby, Lavangen og Snåsa. I disse kommunene skal også elevene ha opplæring i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk. Elever innenfor forvaltningsområdet ligger også under de enkelte fylker i tabellen.