Til toppen

07682: Samisk statistikk. Forventet gjenstående levetid for utvalgte aldre. Hele landet og Norge nord for Saltfjellet 2006-2008 - 2014-2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

intervall (år)

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

alder

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 år , 1 år , 5 år ,

Valgt 0 av totalt 11

område


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
STN området: Virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet. For årene 2007 og før er inndelingen av STN-området for 2009 er lagt til grunn. For årene 2008-2010 er inndelingen av STN-området for 2011 lagt til grunn. For 2011 og 2012 er inndelingen av STN-området for 2012 lagt til grunn. Øvrige områder: Områder nord for Saltfjellet utenfor virkeområdet for Sametingets tilskuddsordninger til næringslivet.

intervall (år)

2006-2008

Tall for STN-området er gjennomsnitt for årene 2006-2008, mens hele landet og øvrige områder nord for Saltfjellet er for 2008. Tall for STN-området er gjennomsnitt for årene 2010-2012, mens hele landet og øvrige områder nord for Saltfjellet er for 2012.

Brukerveiledning for statistikkbanken