Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

07681: Eksport av laks og regnbueørret, etter varegruppe (avslutta serie) 1971 - 2016

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1971 , 1972 , 1973 ,

Valgt 1 av totalt 46

varehovedgruppe


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter produkt fra både oppdretta og vill fisk.
Siste årgang viser foreløpige tall.

statistikkvariabel

Ørret (tonn)

Revisjon av ørret tall har medført endringer fra 1999 sammenliknet med tidligere publiserte tall.

Brukerveiledning for statistikkbanken